Web sitemizde kullanıcı deneyimini artıran Çerezler (Cookie) kullanılmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmektesiniz.
X

HİPERAKTİF ÇOCUKLAR VE BUNA BAĞLI ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER

HİPERAKTİF ÇOCUKLAR VE BUNA BAĞLI ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER
22.10.2008
7646 Görüntülenme
0 Yorum

HİPERAKTİF ÇOCUKLAR VE BUNA BAĞLI ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER HİPERAKTİF ÇOCUKLAR

 • Hiperaktif çocuklara sahip olan aile' lerin yapması gereken ilk şey çocuklarını nörolojik ve zihinsel bakımlardan bir incelemeye tabi tutmaları gerekmektedir.Hiperaktif çocukların belirtileri.
 • Hiperaktif çocuklar kıpır, kıpır dır lar hiç yerinde durmazlar, sürekli dolaşırlar hiç bir yerde uzun süre oturamazlar düz duvara tırmanır deyimi tam da bu çocuklar için söylenmiştir.
 • Hiperaktif çocukların dikkat süreleri çok kısadır. Yedi yaş civarında olan çocukların dikkay süreleri yirmi dakika dır. Fakat hiper aktif çocukların dikkat süreleri beş, altı dakika yı geçmez bu sebeble okul başarıları' nı, öğrenmeleri' ni, algılama'larını, hafıza'larını, muhakeme yeteneklerini,anlama ve kavrama yetenekleirni olumsuz yönde etkilemektedir.
 • Hiperaktif çocuklar dışarıdan bakıldığın da yaramaz, şımarık, çocuklar gibi gözükseler de bu durum onların elinde değildir.İstemeden bazı uyum ve davranış sorunları yaşamaktadırlar. Ailelerin ve öğretmenlerin bu durumu bilerek çocuklara ona göre davranmaları gerekmektedir.
 • Hiperaktif çocuklarda görülen önemli bir sorun da DİSLEKSİ'dir. DİSLEKSİ: ÖZEL BİR OKUMA YAZMA PROBLEMİDİR. KESİNLİKLE BİR ZEKA PROBLEMİ DEĞİLDİR.
 • Disleksi'si olan çocuklar b,d,e,f,k,a,l,n,m,s,ş,c,ç,r,v, harflerini ters yapmaktadırlar.
Aynı zaman da 1,2,3,4,5,7,9 rakkam larını da ters yapmaktadırlar. Disleksi'si olan çocuklar yazı yazarken bir satırı düzgün olarak yazamamakta, satır atlayarak yazmaktadırlar.Aynı zaman da bu çocuklar okurken de yazdıkları gibi yanlış okumaktadırlar. disleksi' si olan çocuklar sağ, sol, yukarı, aşağı, içinde, dışında, yakın, uzak, ön'ünde, arka'sın da, üstünde, altında, yanında, yakının da gibi yön belirten kavramlar 'ı bilemedikeleri için okuma yazman öğrenme konusunda güçlükler yaşarlar aileler, öğretmenler bu konuları bilirlerse çocuklara da yanlış bir şekilde yaklaşmazlar öğretmenlerin bazıları bu konu yu bilmedikleri için disleksi nin zihinsel bir problem olduğu nu düşünerek disleksi' si olan çocuklara farklı yaklaşımlar içine girebilmektedirler. HİPERAKTİF VE DİSLEKSİ' Sİ OLAN BİR ÇOCUĞA YAKLAŞIM BİÇİMLERİ NASIL OLMALIDIR.
 1. Evlerde özellikle çocukalrın ders çalışıcak ları ortamalrın dikkat dağıtıcı unsur lardan arındırılmış olması gerekir. Oda da çok fazla eşya ve duvarlar da resimlerin olmaması gerkir.
 2. Sınıf için de bu çocukların ön sıralarda oturma sı ve cam kenarlarında oturt turulma ması önemlidir.
 3. Öğretmenlerin ve ailelerin çok sabır lı olmaları gerekmekte dir.
 4. Ev kurallarının ve okul kurallaırnn eğer çocuk okuma yazma biliyor sa yazılı olarak verilmesinde büyük yarar vardır bilmiyorsa da çeşitli resimlerden faydalanarak bu kurallar bu çocuklara öğretilmelidir. Çünkü bu çocukların en büyük sorunu kurallara uyma konusun da güçlük yaaşamalarıdır.
 5. Ödül ve ceza yöntemi kullanılarak bu çocukların davranışları değiştirile bilir.
ÖDÜL İKİ YE AYRILIR: Maddi ödüller:Para,hediye gibi Manevi ödüller:Aferin, yapabilirsin, çok iyi olmuş demek gibi CEZA DEDİĞİMİZ ZAMAN Bu kesinlikle aşağılama,azarlama, şiddet, değildir. Ceza çocuğu sevdiği bir şeyden bir süreliğine mahrum bırakmaktır. ÖRNEĞİN:TV de sevdiği bir çizgi film' i izlemesine izin vermemek.
 • Hiperaktif vitesi olan çocuklar bazı davranışları İLGİ,DİKKAT ÇEKMEK için yapar lar eğer ilgi görürse yapmaya devam ederler. ÖRNEĞİN: Küfür bu davranış ilgi ve dikkat çekmez se yani yap ma et me denmez se bir süre sonra kendiliğinden ortadan kaybolur. Aileler bu nok taya dikkat etmelidir.
 • Aileler ve öğretmenler bu çocukların kendilerine olan güven lerini arttırmak için yaptıkları' nın ödüllendirilmesi aferin denmesi yapabilirsin şeklinde cesaretlendirilmeeleri büyük önem taşır.
 • hiperaktif vitesi olan çocukların diğer çocuklarla kıyaslanma ması kaarşııılaştırılma ması gerekir. Bu çocuklar kendi içleirnde değerlendirilmelidir.
 • hiperaktivite uygun yöntemler le ve yaklaşım biçimleriyle azaltıla bilmekte ve bu çocuklar yaşamları nı diğer çocuklar gibi sürdürebilmektedir.Önemli olan ailenin yaklaşım biçimlerini düzenler ken bir UZMAN DAN YARDIM ALMALARI DIR! Ne kadar küçük yaşlarda yardım lalırlarsa o kadar iler leme için katkı sağlamış olur lar ailelerin dikkat etmeleri gereken bir husus ta hiperaktif çocukların yiyecekleridir. Hiperaktif çocuklar salam, sosis, sucuk,şeker,çikolata, hamburger,kola, gibi kimya sal madde içeren yiyecekleri çocuklarına yedirme melidir çünkü yapılan araştırmalar bu tür yiyeceklerin çocukların aşır hareketliliğini daha da arttırmaktadırlar. Hiperaktif çocuklar daha çok doğal besinlerle beslenmeli bol miktar da sebze ve meyva yemelidir ler.
 • Ayrıca aileler' in bilmesi gereken bir şey de hiper aktif çocukların bazıları kesinlikle ilaç kullanmalıdır lar çünkü ilaç kullanmaz sa derslerinde başarılı olmaları çok güç olmak ta aynı zaman da saldır gan davranışlar sergilemektedirler. Bu ra da önemli olan bu ilaçların doktor kontrolünde verilmesidir. Aileler bazan bu ilaçları kendileri ne göre kesmek te bu da çocuklara zarar vermektedir. İlaçları keserken yada değiştirir ken mutlaka doktorlarına danışmalıdırlar.
 • Hiperaktif çocuklar' ın enerjilerini boşalta bilmeleri için spor yapmaları çok büyük önem taşımaktadır. Bu sporların başında da yüzme gelmektedir. Su çocukları rahat latmakta ve ayrıca olumsuz enerjilerini boşalt malrına yardım cı olmaktadır. Bu yüzden hiperaktif çocukların bu sporla uğraşmaları çok yaralıı olabilmektedir. Hiperaktif çocuklar evde de sık sık banyo yaparak, duş alrak rahatlatılabilirler.
 • Hiperaktif çocuklar da kil çalışmaları çok yaralı olabilmektedir. Bu killerle çocuklar çeşitli heykel cikler yaprak rahatlayabilmektedirler.
 • Hiperaktif çocukların bir özelliği de sürekli canlarının sıkıldıkların dan söz etmeleridir. Bu sebeble bu çocukları sürekli meşgül edecek faaliyetler bulmak gerekir. Ayrıca bu çocuklar sürek li her istedikleri olsun isterler bu konu da önemlidir aileler sırf başımızdan gitsin diye istediğini yapalım şeklinde yani kısacası bizi rahat bıraksın şeklinde ki bir düşünce ye sahip olmamalıdırlar. Çünkü daha sonraları hiperaktif çocuklarla baş edemez hale gelirler ve bunda dikkat etmeleri gerekir.
 • Hiperaktif çocukların kardeşleriyle sorun ortaya çıkmasını engellemek yine ailelerin görevidir. Ailelerin çocukların bir birine zarar ver mesi ni engelleyici tedbirler almalıdır.
 • AİLELERİN SIK SORDUĞU SORULAR
SORU: HİPERAKTİF ÇOCUĞUM VAR BU ÇOCUK İÇİN BİR ŞEYLER YAPILABİLİRMİ? CEVAP: EVET YETER Kİ ÇOCUĞUNUZU BU KONUN BİR UZMANI NA GÖTÜRÜN SORU: HİPERAKTİF ÇOCUKLAR İLAÇ KULLANMALI MI? CEVAP: EVET BAZILARI İÇİN KESİNLİKLE GEREKLİDİR. SORU: BU İLAÇLAR ZARARLIMIDIR? CEVAP: DOKTOR KONTROLÜNDE OLDUKTAN SONRA ZARARLI DEĞİLDİR. SORU: ÇOCUKLAR DAKİ HİPERAKTİVİTE DÜZELTİLİ Mİ_? CEVAP: EVET YETER Kİ BU İŞİ BİLEN BİR UZMAN TARAFIN DAN TERAPİ GÖRSÜN SORU: HİPERAKTİF ÇOCUKLARDA GÖZÜKEN SORUNLAR NELERDİR_? CEVAP: DİKKAT, ALGILAMA, KAVRAMA, DİSLEKSİ, UYUM VE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ, AŞIRI HAREKETLİLİK, SÖZ DİNLEMEME, SALDIRGANLIK GİB PROBLEMLER GÖRÜLMEKTEDİR: SORU: HİPERAKTİVİTE OKUL BAŞARISI NI ETKİLER Mİ? CEVAP: EVET ETKİLER

PSİKOLOG&PEDAGOG

AYKUT AKOVA

[email protected]

Yorumlar
Henüz hiçbir yorum yapılmadı.
Doktorlarımıza sorularınızı iletin...
DoktorumOnline.NET ile alanında uzman doktorlarımıza yaşadığınız sağlık problemi ile ilgili soru sorabilir, isterseniz de doktorlarımız ile muayene için iletişim kurabilirsiniz. DoktorumOnline.NET size sizin en uygun doktora, en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.
iv>