Web sitemizde kullanıcı deneyimini artıran Çerezler (Cookie) kullanılmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmektesiniz.
X

Soru:
05.02.2009
Mesane kanseri

MR Sonucu :

İnceleme :

Mesane arterior ve superior duvarı bütünüyle kaplayan, superiorda posterior duvara uzanım gösteren, en kalın yerinde yaklaşık 27 mm boyutuna ulaşan kısıtlanmış diffizyon bulguları ve kontrast madde tutulumu gösteren kitle lezyonlar izlendi. T2A sekanslarda anterolateralde mesane kas tabakası yer yer seçilememektedir. Sağ parivezikal yağlı doku içerisinde 7-8 mm boyutunda birkaç adet lenf nodu izlendi. Prostatik glandın büyüklüğü, konturları,parankim sinyal intensite dağılımları tabii olarak izlenmiş olup yer kaplayıcı lezyon ve patolojik sinyal intensite değişikliği saptanmamıştır.
Seminal veziküllerin lokalizasyon, kontur, parankim sinyal intensişte dağılımları tabiidir.
Rektosigmoid kolon trase ,kontur,cidar kalınlığı ve sinyal intensite dağılımı tabii olarak izlenmiş olup rektosigmoid kolon cidarında yer kaplayıcı lezyon saptanmamıştır.
Pelvik vasküler yapılar SE sekanslarda normal signal paterni sergilemektedir.
Pelvik bölgede kemik,kas, yumuşak doku oluşumları tabii izlenmiştir.

Sonuç :

Mesane anterior ve superior duvarı bütünüyle kaplayan, en kalın yerinde 27 mm boyutuna ulaşan kitle lezyonlar (T3A mesane tm),sağ perivezikal yağlı doku içerisinde 6-7 mm boyutunda lenf nodu.


BT Sonucu :

Karaciğer kot sınırını 2 cm aşmıştır. Konturları düzgündür. Parankim dansitesi homojen ve tabiidir. Parankim içerisinde kistik veya solid yer kaplayan lezyon saptanmamıştır. Vasküler yapılar tabiidir. Splenik ve portal venlerin genişlikleri doğaldır.
Safra kesesi normal lokalizasyonda, normal şekil ve büyüklüktedir. Kese lümeninde hiperdens patolojik oluşum saptanmadı. Kese duvarı kalınlığı normal sınırlardadır. İntrahepatik sayfa yolları tabiidir.
Dalak normal şekil ve büyüklükte olup, konturları muntazamdır. Parankim dansitesi doğaldır. Pankreas boyutu, konturu ve Parankim dansite yapısı doğal görünümdedir.
Her iki sürrenal gland normal görünümdedir.
Sağ böbrekte bir adet medüller kist ile uyumlu olduğu düşünülen yaklaşık 1 cm çapında lezyon mevcuttur. Sol böbrek boyut,kontur, parankim kalınlığı, Parankim dansiteleri ve pelvikaliksiyel yapıları normaldir. Taş yada obstrüksiyon bulgusu saptanmadı. Pararenal ve perirenal alanlar normaldir.
Mesanede anterior duvar yerleşimli mesane tabanına kadar uzanımı seçilen en geniş yerinde 34 mm olarak ölçülen vegetan karakterde duvar kalınlaşması izlenmiştir.
Prostat Ca nedeniyle izlenen hastada perivezikal yağlı plan silinmiştir. Bu düzeyde infiltrasyon ile uyumlu olduğu düşünülen heterojen görünüm mevcuttur.
Veziküloseminalisler heterojen görünümdedir. Bilateral açılar kapanmıştır. İliak kanatta sağda osteoblastik nodüler formasyon mevcuttur.
İnguinal düzeyde yaklaşık 1 cm çapında sağda ve solda birer adet lenf nodu seçilmektedir.
Batın içi serbest veya loküle sıvı koleksiyonu saptanmadı.
Abdominal aortada ve bilateral iliak arterkerde kalsifiye aterom plakları izlenmektedir.
Görüntü alanına giren sağ bazal plevrada yaklaşık 1,5 cm kalınlığında plevral kalınlaşma ve kalsifikasyonlar izlenmiştir. Hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilmesi önerilir.
Lomber vertebralarda osteoblastik nodüler görünüm izlenmektedir. Klinik gereksinim varsa kemik sintigrafi ile tetkiki önerilir.

Patoloji raporu :

makroskopi :
1-Mesane boyu kayıtlı;0,2 ve 0,5 cm çapta kahverenkli 2 adet doku örneğinin tamamı 2p 1 k.
2-Mesane tümör tabanı kayıtlı; 1 cm çapta kahverenkli doku örneğinin tamamı 1 k.
3-Tümör kayıtlı; topluca 15 cc hacimde kirli beyaz gri renkli küçük papiller yapılar içeren düzensiz mesane tur-t metaryali. 3k
tanı : ürotelyal karsinom, papiller, low grade, pt1a (who-2004); mesane tümör, tümör tabanı ve mesane boyunun kayıtlı, tur-t metaryali

epikriz : *gönderilen biyopsi örneklerinde kas dokusu mevcuttur.
*tümörün lamina propria invazyonu var, kas invazyonu yoktur.

Bu Soruya Doktor Cevabı Gönder
Bu Soruya Verilen Cevaplar ve Yorumlar
Yorumlar ve Deneyimler
Henüz hiçbir yorum yapılmadı.
Eğer yukardaki soruyla ilgili daha önce bir deneyim yaşadı iseniz ve ya bir yorumunuz varsa burdan paylaşabilirsiniz.
Doktorlarımıza sorularınızı iletin...
DoktorumOnline.NET ile alanında uzman doktorlarımıza yaşadığınız sağlık problemi ile ilgili soru sorabilir, isterseniz de doktorlarımız ile muayene için iletişim kurabilirsiniz. DoktorumOnline.NET size sizin en uygun doktora, en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.
iv>