Web sitemizde kullanıcı deneyimini artıran Çerezler (Cookie) kullanılmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmektesiniz.
X
Profil Bilgilerim
Hakkımda
Eğitim: Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanlık Eğitimi: 1999 - 2003 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.D. Bornova İzmir Tıp Eğitimi: 1991 – 1997 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bornova İzmir Lise Eğitimi: 1988 - 1991 İzmir Fen Lisesi Bornova İzmir A. Uluslararası Yayınlar (Science Citation Index ve Social Science Citation Index'ce taranan dergilerde yayınlanmış) 1. 2006, A.Erkin Bozdemir: Burcu Barutçuoglu: Didem Dereli: Ceyda Kabaroglu: Sara Habif: Oya Bayindir - C-Reactive Protein and Neopterin Levels in Healthy Non-obese Adults. Clin Chem Lab Med 2006:44(3):317–321 2. 2006, Barutcuoglu B, Bozdemir AE, Dereli D, Parildar Z, Mutaf MI, Ozmen D, Bayindir O - Increased serum neopterin levels in women with polycystic ovary syndrome. Ann Clin Lab Sci. 2006 Summer:36(3):267-72 B. Uluslararası bildiriler 1. 2005, Uzay Görmüş, Dilek Özmen, Bilgin Özmen, A. Erkin Bozdemir, Zuhal Parıldar, Işıl Mutaf, Sara Habif, Oya Bayındır - Serum probnp and Homocysteine Levels in Normoalbuminuric Type 2 Diabetic Patients. XXIII World Congress of Pathology And Laboratory Medicine (WASPaLM) Istanbul, Turkey May 26–30, 2005 2. 2005, A. Erkin Bozdemir, Ceyda Kabaroğlu, Sara Habif, Meral Kayıkçıoğlu, Dilek Erdener, Dilek Özmen, Işıl Mutaf, Oya Bayındır - Effects of Pravastatin Treatment on Inflammatory Markers in Diabetic Patients With Coronary Artery Disease. XXIII World Congress of Pathology And Laboratory Medicine (WASPaLM) Istanbul, Turkey May 26–30, 2005 3. 2005, A. Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu, Didem Dereli, Ceyda Kabaroğlu, Sara Habif, Oya Bayındır - Relationship Between Body Mass Index, C-Reactive Protein and Neopterin Levels in Healthy Adults. XXIII World Congress of Pathology And Laboratory Medicine (WASPaLM) Istanbul, Turkey May 26–30, 2005 4. 2005, Burcu Barutçuoğlu, A. Erkin Bozdemir, Didem Dereli, Zuhal Parıldar, M. Işıl Mutaf, Dilek Özmen - Cardiovascular Risk in Women With Polycystic Ovarian Syndrome. XXIII World Congress of Pathology And Laboratory Medicine (WASPaLM) Istanbul, Turkey May 26–30, 2005 C. Kitap 1. 2005, Candan Çiçek, Cem Terzi, Ahmet Erkin Bozdemir, Nasır Nesanır, Kevser Vatansever, Özgür Aslan, Güray Arsu, Ahmet Solak, Janserey Batu, Sema İlhan Akalın - İzmir Tıpta Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumlar Tanıtım Kitabı 2005. TTB İzmir Tabip Odası Araştırma Yayını No:1 D. Ulusal yayınlar (SCI ve SSCI'ya girmeyen) 1. 2006, A. Erkin Bozdemir - Laboratuvar Analizlerinde Doğru Örnek Alımı. TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Ocak 2006;15(1):1-6 2. 2006, Candan Çiçek, Cem Terzi, Ahmet Solak, Ahmet Erkin Bozdemir, Nasır Nesanır, Güray Arsu, Janserey Batu, Özgür Aslan - Temel tıp bilimlerinde uygulanan uzmanlık eğitiminin eğitici ve eğitilen bakış açısı ile değerlendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni 2006:40(4):333-346 3. 2005, Yeşim Tekin, A. Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu - Osteoporoz tanısında kullanılan biyokimyasal göstergeler. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2005;3(2):73-83 E. Ulusal bildiriler 1. 2007, Ali Uncu, A.Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, Ceyda Kabaroğlu, Zuhal Parıldar, M.Işıl Mutaf - Farklı bozulmuş glukoz tolerans düzeylerinde ortalama trombosit hacim değişiklikleri, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya 2. 2007, Burcu Barutçuoğlu, A.Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, M.Işıl Mutaf, Oya Bayındır - Böbrek disfonksiyonunun inflamasyonda yeni belirteç olan prokalsitonin üzerine etkisi, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya 3. 2007, Yasemin Çakır, A.Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu, Güneş Başol, Ceyda Kabaroğlu, Zuhal Parıldar, Sara Habif - Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı: Kreatinin Klirensine Alternatifler, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya 4. 2007, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, A.Erkin Bozdemir, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, Sara Habif, Oya Bayındır, M.Işıl Mutaf - İdrar organik asid düzeylerinde yaşa bağlı değişiklikler, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya 5. 2007, Burcu Barutçuoğlu, A.Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Ceyda Kabaroğlu, Zuhal Parıldar, Sara Habif, Oya Bayındır, Dilek Özmen - Tam kanda serbest karnitin ve açil karnitin referans değerleri, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya 6. 2007, Rabia Nur Kocabaş, A.Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, Oya Bayındır - CRP ile glukoz ve yaş ilişkisi, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya 7. 2007, A.Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, Ceyda Kabaroğlu, Zuhal Parıldar, Dilek Özmen, Sara Habif, Mehdi Zoghi - Koroner arter hastalığının derecesi ile plazma aterojenik indeksi (AIP) arasındaki ilişki, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya 8. 2007, Betül Yılmaz, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, A.Erkin Bozdemir, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, Dilek Özmen - Hipergliseminin otomatik kan sayım cihazlarında ortalama korpüsküler hacim (MCV) ölçümleri üzerine etkisi, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya 9. 2007, Özben Özden Işıklar, Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, A.Erkin Bozdemir, Ceyda Kabaroğlu, Zuhal Parıldar, M.Işıl Mutaf, Dilek Özmen - Yüksek duyarlıklı c-reaktif protein'i akılcı kullanıyor muyuz?, VII Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Antalya 10. 2006, A.Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu, Ceyda Kabaroğlu, Saygın Demirel, Sara Habif, Mehmet Uyar, Oya Bayındır, Dilek Özmen, Ali Reşat Moral - Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006, Antalya 11. 2006, A.Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu, Fatih Ekren, Ceyda Kabaroğlu, Gürhan Günaydın, Sara Habif, Çağ Çal, Oya Bayındır - Prostat Kanseri Olgularının Değerlendirilmesinde İnflamasyon Göstergeleri ve Fibrin Yıkım Ürünlerinin Rolü. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006, Antalya 12. 2006, Burcu Barutçuoğlu, A.Erkin Bozdemir, Yeşim Ertan, Ceyda Kabaroğlu, Sadık Tamsel, Mine Hekimgil, Çağ Çal, Dilek Özmen, Oya Bayındır - Türk Populasyonunda Prostat Kanser Taramasında Prostat Spesifik Antijen ve İlişkili Parametrelerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006, Antalya 13. 2006, Sara Habif, A.Erkin Bozdemir, Ceyda Kabaroğlu, Mahmut Çoker, Zuhal Parıldar, Burcu Barutçuoğlu, Güneş Başol, Oya Bayındır, Işıl Mutaf - Ege Bölgesinde Kalıtsal Metabolik Hastalıkların Tandem MS ile Taranması. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006, Antalya 14. 2006, Serdar Soyer, Ülkü Bayındır, A.Erkin Bozdemir, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, Işıl Mutaf, Oya Bayındır - Sarkoidoz Aktivitesinin Belirlenmesinde Serum Parametreleri: Anjiotensin Konverting Enzim, Neopterin ve Nitrik Oksit. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006, Antalya 15. 2006, A.Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu, Güneş Başol, Tufan Ermiş, Oya Bayındır - Laboratuvarda meydana gelen hataların, test istek-sonuç süresi üzerine etkileri. VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan 2006, Antalya 16. 2006, Candan Çiçek, Cem Terzi, Ahmet Solak, A.Erkin Bozdemir, Nasır Nesanır, Güray Arsu, Janserey Batu, Özgür Aslan, Kevser Vatansever, Eylem Karataş, M.Ali Uyaroğlu, Elçin Akduman, Bülent Gültekin. İzmir Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu 2004-2005 Yılı Etkinliklerinin Sunumu. IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2-5 Mayıs 2006, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana 17. 2005, Cem Terzi, Candan Çiçek, Ahmet Solak, Nasır Nesanır, Güray Arsu, Kevser Vatansever, Janserey Batu, Ahmet Erkin Bozdemir, Özgür Aslan, Sema İlhan Akalın - İzmir’de Eğitim Veren Kurumlarda Uzmanlık Eğitimi: Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Bakış Açısı İle (Ön Rapor). XI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Ankara, 2005 18. 2005, A. Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu, Fatih Ekren, Ceyda Kabaroğlu, Gürhan Günaydın, Sara Habif, Çağ Çal, Oya Bayındır - Prostat Kanseri Olgularının Değerlendirilmesinde İnflamasyon Göstergeleri Ve Fibrin Yıkım Ürünlerinin Rolü. 7. Ankara Üroonkoloji Kursu Antalya, 22-25 Eylül 2005 19. 2004, İlker Günay, Yeşim Tekin, Erkin Bozdemir, Burcu Barutçuoğlu, Oya Bayındır - Omega-9, omega-6 ve sature yağ asidinden zengin diyetin anne sütü içeriğine etkisi. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi Marmaris 20. 2004, A. Erkin Bozdemir, Ceyda Kabaroğlu, Sara Habif, Meral Kayıkçıoğlu, Dilek Erdener, Oya Bayındır - Koroner Arter Hastalıklı Diyabetik Olgularda Pravastatinin İnflamatuvar Süreç Üzerine Etkileri. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi Marmaris 21. 2004, A. Erkin Bozdemir, Ceyda Kabaroğlu, Sara Habif, Meral Kayıkçıoğlu, Nevbahar Turgan, Oya Bayındır - Koroner Arter Hastalıklı Diyabetik Olgularda Pravastatinin Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi Marmaris Üyesi olduğu kuruluşlar: Türk Biyokimya Derneği (TBD) 2001 Türk Klinik Biyokimya Derneği (TKBD) 1999 Türk Tabipleri Birliği - İzmir Tabip Odası 1998 İzmir Fen Lisesi Mezunları Derneği 1998 Bildiği diller: İngilizce Gönüllü çalışma deneyimi: 2005 - 2006 TTB - İzmir Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu 1991 - 1994 10, 11, ve 12. Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Yaz Okulu Organizasyon Komitesi, IFMSA - TurkMSIC İzmir Şubesi 1993 - 1995 Uluslararası Öğrenci Değişim Programı, IFMSA - TurkMSIC İzmir Şubesi İlgi alanları ve hobiler: Motorsiklet Müzik Doğa sporları, Trekking Model uçak yapımı
Doktor Bilgileri
Uzm. Dr.
Tıbbi Biyokimya
A.Erkin BOZDEMİR
01.01.1900 00:00:00
Ege Universitesi Tip Fakultesi Klinik Biyokimya Bilim Dali 35100 Bornova-Izmir
+902323904316
İzmir
1997
Ege Universitesi Tip Fakultesi Klinik Biyokimya Bilim Dali 35100 Bornova-Izmir
+902323904316
Makaleler
Toplam 13 makale
  • Obezite ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki
Günümüzde yağ dokusunun adipokinler olarak bilinen, lokal ve sistemik etkili çeşitli biyoaktif peptidleri sentez ve eksprese ettiği bilinmektedir. Sentez edilen ürünlere ek olarak yağ dokusunda, merkezi sinir sisteminde olduğu gibi gelen uyarılara yanıt verilmesini sağlayan reseptörler de bulunmaktadır. Böylelikle yağ dokusunun enerji depolama yanı sıra merkezi sinir sistemi de dahil olmak üzere uzak organlarla iletişim sağlayan bir metabolik mekanizma işlevi bulunmaktadır.
  • Laboratuvar Testleri için Venöz Kan Örneği Alımı
Hastaların önemli bir kısmı laboratuvara başvurmakta ve doktor tarafından istenen testlerin yapılması ve öntanının desteklenmesi amacıyla bu hastalardan kan, idrar ve gaita başta olmak üzere değişik vücut sıvıları ve doku örnekleri gibi birtakım örnekler alınmaktadır.
Cevaplanan Sorular
, 9 özel soru olmak üzere toplam 34 cevap vermiştir.

sedim..
05.11.2008
mrb.Ben 55 yasında bir bayanım.Yapılan tüm kan tahlillerimde sedim değerim yüksek çıkıyor.(38 civarı...
mchc
11.08.2008
kan degerimdeki mchc degeri 29,6 g/ dl bu bir sorunmudur ne yapmalıyım teşekkürler...
hormon
11.08.2008
FSH Follicular Phase 3.5-12.5 mIU/mL Ovulation Phase 4.7-21.5 Luteal Phase 1.7-7.7 Postmenopause 25....
test sonuçlatrı
11.08.2008
test sonuçları crpnin 28 ve aso tahlilinin 200 çıkmış olması ne ifade eder? aclen cevaplayabilirse...
kronik dizanterim mi var?
01.05.2008
ben belli aralıklarla ishal oluyorum.ve bir kaç yıldır devam ediyor 5-6yıldır.önceleri gaita testind...
Ziyaretçi Görüşleri
Henüz hiçbir yorum yapılmadı.
Doktorlarımıza sorularınızı iletin...
DoktorumOnline.NET ile alanında uzman doktorlarımıza yaşadığınız sağlık problemi ile ilgili soru sorabilir, isterseniz de doktorlarımız ile muayene için iletişim kurabilirsiniz. DoktorumOnline.NET size sizin en uygun doktora, en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.
iv>