Web sitemizde kullanıcı deneyimini artıran Çerezler (Cookie) kullanılmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmektesiniz.
X

Soru:
28.12.2015
Mr sonuçlarım (lütfen acil)

hocam annemin emar sonuçları yorumlarsanız sevinirim annem 45 yaşında 94 kilo 1,65 boyunda kötü birşey çıktı diye çok korkuyoruz; SONUÇ ÜST ABDOMEN MR : ÜST batın İnceleme tekniği: Aksial planda T1, in phase, out of phase, koronal planda T2, İV paramanyetik kontrast madde enjeksiyonu sonrası aksial, sagital, koronal Bulgular: Karaciğerin boyutları normaldir. Karaciğerde yağlanma tespit edildi. Karaciğer parankiminde kitle lezyonu saptanmadı. İntrahepatik vasküler ve kanaliküler yapılar normal kalibrasyonda, patent akımla uyumlu sinyal özelliğindedir. Safra kesesi normal lojunda, normal boyutta ve homojen iç yapıda izlenmektedir. Koledok boylu boyunca normal genişlikte ve açık olarak izlenebilmektedir. Dalağın boyutları normal, konturları muntazam ve parankimi homojendir. Pankreasın boyutları normal, konturları muntazam ve parankimi homojendir. Sol sürrenal normaldir. Sağ sürrenal medial krusunda yaklaşık 10 mm çaplı nodüler lezyon izlendi. Kimyasal şift serilerinde yağ içeriği izlenmiş olup adenom lehine yorumlanmıştır. Böbreklerin boyutları normal, konturları muntazam ve parankimi homojendir. Pelviste genişleme izlendi. Mide ve intestinal/kolonik ans segmentlerine ait gross patoloji saptanmadı. Paraaortakaval alanda patolojik boyutta lenf ganglionu ve intraabdominal serbest sıvı kolleksiyonu saptanmadı. İntraabdominal ana vasküler yapılar normal kalibrasyonda ve patent akım ile uyumlu sinyal özelliğindedir. Diafragma konturları muntazamdır. Toraks bazalinden geçen kesitler doğaldır. Torakal vertebra korpuslarının yükseklikleri normaldir. Medülla trabeküler komponentler hastanın yaşı ile uyumlu fizyolojik ilik değişiklikleri nedeniyle transisyonel patern özelliğindedir. Paraabdominal kas ve yumuşak dokular normal kalınlıkta ve homojen iç yapıdadır. SONUÇ PELVIK (ALT ABDOMEN) MR : Teknik Protokol: Aksial düzlemde FSE; T2 ağırlıklı (yağ baskılayıcı sekans) Sagittal düzlemde FSE; T2 ağırlıklı Aksial düzlemde FSE; T1 ağırlıklı Aksial ve koronal düzlemde FSE; T1 ağırlıklı (fatsat Gd-DOTA'lı) (Kullanılan kontrast madde Dotarem 10 cc) Bulgular: Uterus ve overler izlenmedi (opere). Operasyon bölgesinde rezidü-nüks kitleyi düşündürür izlenim alınmadı. Mesanenin dolumu homojen ve cidar kalınlığı tabiidir. Rektumun duvar kalınlığı normaldir. Perirektal, presakral ve prekoksigeal yağlı planlar normal kalınlıkta, homojen iç yapıdadır. İntrapelvik alanda patolojik boyutta lenf ganglionu ve serbest sıvı kolleksiyonu saptanmadı. İntrapelvik ana vasküler yapılar normal kalibrasyonda ve patent akım ile uyumlu sinyal özelliğindedir. Osseoz oluşumların kortikal platoları intakttır. Medülla trabeküler komponentler hasta yaşıyla uyumlu fizyolojik ilik değişiklikleri nedeniyle transisyonel patern özelliğindedir. L5-S1 diskine komşu end plate'lerde sivrileşmeler, diskte hidrasyon kaybı izlendi. Posterior çevresel protrüzyon saptandı. Parapelvik kas ve yumuşak doku planları normal kalınlıkta ve homojen iç yapıdadır.

Bu Soruya Doktor Cevabı Gönder
Bu Soruya Verilen Cevaplar ve Yorumlar
Yorumlar ve Deneyimler
Toplam 2 yorum yapıldı.

Yorum
Yasemin Kulay

KRANÝAL MR ÝNCELEMESÝNDE: Ýnfratentorial kesitlerin incelenmesinde serebellar hemisferler, 4. ventrikül ve beyin sapý oluþumlarý normaldir. Supratentorial kesitlerin incelenmesinde 3. ve lateral ventriküller normaldir. Bazal ganglion ve talamus simetrik ve normaldir. Korpus kallozum orta hatta ve formedir. Kranioservikal bileþke tabiidir. Sað lateral ventrikül frontal hornu komþuluðunda 4 mm ölçüsünde T2A hiperintens T1A hipointens FLAÝR imajlarda çevresinde gliozis ile uyumlu sinyal artýþlarý barýndýran geçirilmiþ laküner enfarkt ile uyumlu olabilecek görünüm izlenmiþtir. Ayrýca sagital imajlarda sol frontal subkortikal beyaz cevherde milimetrik nonspesifik FLAÝR hiperintens sinyal artýþý izlenmiþtir. SWI sekanslarda belirgin makro yada mikro hemoraji düþündürür sinyal deðiþikliði izlenmemiþtir. DÝFÜZYON MR ÝNCELEMESÝNDE: Difüzyon aðýrlýklý görüntülerde akut enfarkt ile uyumlu difüzyon kýsýtlýlýðý izlenmemiþtir. emar sonucumu yorumlayabilirmisiniz 36 yaşındayım

Cevap Yaz

Yorum
Esra Güvenç

İnceleme Alanı : Serebral MR İnceleme Sekansları : SE, T1, T2, FLAIR İnceleme Planı : Sagittal,Koronal,Aksiyel Serebellar hemisferlerin konfigürasyonları ve sinyalleri doğaldır. Sisternalar normal genişliktedir. Pons ve bulbusun konfigürasyonları ve sinyalleri doğaldır. Beyin sapına ait patolojik sinyal saptanmamıştır. Serebral ve serebellar pedinküller doğaldır. 4.ventrikül orta hatta ve normal genişliktedir. Supratentorial ventriküller orta hatta ve normal genişlikte olup, T1, T2 ağırlıklı sekanslarda intraventriküler ve subaraknoidal, serebrospinal sıvıya, ventrikül duvarlarına ve koroid pleksuslara ait sinyal kayıtları normaldir. Gri ve beyaz cevhere ait sinyal kayıtları doğaldır. Yer kaplayıcı lezyon veya vasküler patoloji saptanmamaştır. Bazal ganglionlar, talamuslar ve korpus kallosum normaldir. Kortikal sulkuslar ve eksternal subaraknoidal mesafeler doğaldır. Orbitalar, petroz kemikler ve kalvarial kemik yapılar doğaldır. SONUÇ: Normal sınırlarda serebral MR inceleme. hocam değerlendirir misiniz

Cevap Yaz
Doktorlarımıza sorularınızı iletin...
DoktorumOnline.NET ile alanında uzman doktorlarımıza yaşadığınız sağlık problemi ile ilgili soru sorabilir, isterseniz de doktorlarımız ile muayene için iletişim kurabilirsiniz. DoktorumOnline.NET size sizin en uygun doktora, en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.
iv>