Web sitemizde kullanıcı deneyimini artıran Çerezler (Cookie) kullanılmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmektesiniz.
X

Conn Sendromu

Belirtileri nelerdir ?
Genellikle Asemptomatiktir.

Hipokalemiye kas güçsüzlüğü, kramplar,başağrısı, çarpıntı, polidipsi, poliüri veya

noktüri eşlik eder.

Orta derecede veya ciddi Hipertansiyon (200/120 mmHg'yı geçmez.)

Fundoskopi- Selim veya Grade 1-2

Tetani

Hipokalemi

Metabolik Alkaloz/ Chvostek ve Trousseau Belirtileri ( + )

Relatif Hipernatremi

Bozulmuş Glikoz Toleransı

Böbrek Kisti insidansı yüksektir.

Başağrısı

Paresteziler

Kardiyak Aritmiler
Nedenleri nelerdir ?
Unilateral aldosteron üreten adenom (APA) en sık görülen (% 60) nedendir.(Conn Sendromu) Tek taraflı adrenalektomi ile kür sağlanır.

İdiopatik Hiperaldosteronizm (İHA) Bilateral zona glomeruloza hiperplazisidir, % 34 oranında görülür . Cerrahi tedavi faydalı değildir. Kronik medikal tedavi tercih edilir.
Bakım ve öneriler ?
Unilateral APA- unilateral adrenalektomi

Bilateral İHA- kronik medikal tedavi

Unilateral APA - Hipokalemi ; preoperatif Spironolakton ile kontrol altına alınır.

Bilateral İHA- düşük sodyum diyeti, ideal vücut ağırlığı, sigara yasağı, potasyum kısıtlaması, antihipertansif tedavi (kalsiyum kanal blokerleri, ACE inhibitönü, tiazid diüretikler)

Düşük Sodyumlu Diyet
Tedavi yolları nelerdir ?
Spironolakton veya Amilorid

Antihipertansif İlaçlar: Kalsiyum Kanal Blokeri, ACE İnhibitörü, düşük doz Tiyazid Diüretikler


ACE inhibitörleri; Renal Yetmezlik, Hiperkalemi ve Gebelikte kullanılmaz.Serum potasyum düzeyinin kontrol altında tutulması gereklidir.Lityum ile Diüretikler, Non Steroid Anti Enflamatuar ilaçlar ile Diüretikler ve ACE inhibitörleri arasında etkileşimler olabilmektedir. Periferik Alfa.1 Antagonistleri (Terazosin, Doxazosin) hipertansiyonu kontrol altında tutar.

Kan basıncı takibi,

Serum potasyumu takibi,

Ameliyat sonrası 24 saatlik idrar aldosteron tayini yapılmalıdır.

APA cerrahi tedavi ile hipertansiyon % 70 oranında düzelir. Postoperatif 1-4 ay takip edilir.

Doktorlarımıza sorularınızı iletin...
DoktorumOnline.NET ile alanında uzman doktorlarımıza yaşadığınız sağlık problemi ile ilgili soru sorabilir, isterseniz de doktorlarımız ile muayene için iletişim kurabilirsiniz. DoktorumOnline.NET size sizin en uygun doktora, en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.
iv>