Web sitemizde kullanıcı deneyimini artıran Çerezler (Cookie) kullanılmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmektesiniz.
X

Alopesi

Belirtileri nelerdir ?
Saç kaybı

Tinea Kapitis'te ; Kaşıntı

Deride kepeklenme

Kırılmış saçlar (Traksiyon Alopesisi)

Enflamasyon

Alopesi Areata'da ;Alopesi plağının bordüründe incelmiş saçlar

Alopesi plağının çevresindeki saçların kolaylıkla ele gelmesi.
Nedenleri nelerdir ?

Telojen Dökülme

Doğum sonrası İlaçlar (Oral Kontraseptifler, Antikoagülanlar, Retinoidler, Beta Blokerler,Kemoterapötik Ajanlar, İnterferon)

Fiziksel veya Psikolojik Stres

Hormonal (Hipotiroidizm veya Hipertiroidizm, Hipopituitarizm)

Nutrisyonel (Malnutrisyon, Demir Eksikliği, Çinko Eksikliği)

Diffüz alopesi areata

Anajen Dökülme

Mikozis fungoides

Röntgen Işını tedavisi

İlaçlar (Kemoterapötik Ajanlar, Allopurinol, Levodopa, Bromokriptin)

Zehirlenme (bizmut, arsenik. altın, borik asit, talyum)

Skatrisyel Alopesi

Konjenital veya Gelişme Defektleri

Enfeksiyon (Lepra, Sifiliz, Varisella- Zoster, Kutanöz Leishmaniazis)

Bazal hücreli kanser

Epidermal nevüs

Fizik ajanlar (asit ve alkaliler, yanıklar, donma, radyodermit)

Skatrisyel Pemfigoid

Liken planus

Sarkoidoz

Androjenik Alopesi

Sürrenal hiperplazisi

Polikistik Over

Karsinoid

Pituiter hiperplazi

İlaçlar (testosteron, danazol, ACTH, anabolik steroidler, progesteron)

Alopesi areata

Bilinmiyor, ( Otoimmun ? )

Traksiyon Alopesisi

Trikotillomani (saçları çekmek)

Gergin bir şekilde saçları toplamak, tokalar takmak

Tinea kapitis

Mikrosporlar

Trikofitonlar
Bakım ve öneriler ?
Telojen Dökülme: İlaç tedavisi, stres, yetersiz beslenme gibi başlatan olaydan 3 ay sonra maksimum dökülme ve nedenin kaldırılması ile iyileşme olur. Nadir olarak kellik kalıcıdır.

Anajen Dökülme: Başlatan olaydan bir kaç gün veya bir kaç hafta sonra dökülme başlar, nedenin ortadan kalkmasını takiben iyileşme gerçekleşir, nadiren kellik kalıcıdır.

Skatrisyel Alopesi: Kıl folikülleri geri dönüşümsüz hasara uğrar. Tek etkili tedavi; Cerrahidir. Greft transplantasyonu, flep transplantasyonu veya skatrisli bölgenin eksizyonu gibi yöntemler uygulanabilir.

Androjenik Alopesi: 12 ay topikal Minoksidil kullanımı ile, kullananların % 39 unda ve belirgin derecede saç çıktığı bildirilmektedir. Androjenik Alopesinin diğer tedavileri cerrahidir;saç transplantasyonu, saçlı derinin redüksiyonu, transpozisyon flep ve yumuşak doku ekspansiyonu gibi.

Alopesi Areata: Genellikle tedavisiz olarak 3 yıl içinde hastalık iyileşir. Ancak tekrarlama sıktır.

Traksiyon Alopesisi: Yalnız saç çekmenin bırakılması ile gerileyecektir. Psikolojik veya Psikiyatrik müdahale gerekli olabilir. Başarılı terapötik yaklaşımlar içinde ilaç, davranış modifikasyonu ve hipnoz sayılabilir.

Tinea Kapitis: Sıklıkla 6-8 haftalık tedavi gerekir.
Tedavi yolları nelerdir ?
Androjenik Alopesi: Topikal % 2 Minoksidil

Tinea Kapitis: Çocuklarda Griseofulvin 10 mg/kg/gün, Ketokonazol 200 mg/gün tedavinin 6-8 hafta devamı gerekebilir.


Griseofulvin: Gebelik, Porfiri, Hepatosellüler Yetmezlik, Griseofulvine karşı hipersensitivite
varsa kontrendikedir.

Topikal Minoksidil Yan Etkiler

Gözlerde irritasyon ve yanma hissi

Su ve tuz tutulumu

Taşikardi

Anjina

Topikal steroidler Yan Etkiler

Lokal yanma ve batma hissi

Kaşıntı

Deride atrofi

Telanjiektazi

Uzun süre güçlü steroidler kullanılırsa Hipotalamo-Hipofizo-Sürrenal Supresyon

Griseofulvin Yan Etkiler

Fotosensitivite reaksiyonu

Lupusa benzeri sendrom

Oral kandidiyazis

Granülositopeni

Ketokonazol Yan Etkiler

Anafilaksi

Hepatotoksisite

Oligospermi

Nöropsikiyatrik bozukluk

JinekomastiTopikal Minoksidil Etkileşimler : Guanetidinle verildiğinde ortostatik hipotansiyona neden olabilir.

Griseofulvin Etkileşimler: Warfarinin aktivitesini azaltır. Barbitüratlar griseofulvinin aktivitesini azaltır

Ketokonazol Etkileşimler: Warfarinin aktivitesini arttırabilir. İzoniasid ve Rifampin, Ketakonazolun aktivitesini azaltır. Fenitoinle aynı anda kullanımı her iki ilacın da metabolizmasını değiştirir. Terfenadin ve Astemizol ile beraber alındığında QT aralığı ve ventriküler fazda uzama olabilir. H2 blokerleri veya Antasitler, ketokonazolun emilimini azaltır.

Kullanımları gerekiyorsa H2 blokeri veya antasitleri ketokonazolden en az 2 saat sonra verilmesi gerekir. Proton Pompa İnhibitörü; Omeprozol aynı nedenle kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Doktorlarımıza sorularınızı iletin...
DoktorumOnline.NET ile alanında uzman doktorlarımıza yaşadığınız sağlık problemi ile ilgili soru sorabilir, isterseniz de doktorlarımız ile muayene için iletişim kurabilirsiniz. DoktorumOnline.NET size sizin en uygun doktora, en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.
iv>