Web sitemizde kullanıcı deneyimini artıran Çerezler (Cookie) kullanılmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmektesiniz.
X

Akciğer Ödemi

Belirtileri nelerdir ?
Nefes darlığı

Efor Dispnesi

Anksiyete

Ortopne, Paroksismal Nokturnal Dispne

Öksürük

Nokturnal Dispne

Wheezing

Güçsüzlük, Halsizlik

Etyolojiye bağlı diğer semptomlar

Hava Açlığı

Sesli Solunum

Sıklıkla pembe veya kanlı ve köpüklü balgamlı öksürük

Taşikardi ve taşipne

Burun deliklerinde dilatasyon

İnterkostal ve / veya supraklaviküler inspiratuar retraksiyonlar

Cheyne- Stokes Solunumu

Terli, soğuk veya siyanotik deri

Önceleri akciğer tabanlarında duyulan ve apekslere ilerleyen krepitan raller

Ronkus

Yüksek juguler venöz basınç

Sert P2

S3

S4

Pulsus alternans veya kapak hastalığı

Alt ekstremite ödemi

Etyolojiye göre diğer bulgular
Nedenleri nelerdir ?

Kardiyojenik

Sol Kalp Yetmezliği

İskemik Kalp Hastalığı

Akut Myokard Enfarktüsü

Aort veya Mitral Kapak Hastalığı

Hipertansif Kalp Hastalığı

Kardiyomyopati

Volüm Yüklenmesi

Endokardit

Myokardit

Konjenital Kalp Hastalığı

Akut Romatizmal Ateş ve Romatizmal Kalp Hastalığı

Septal Defektler

Kardiak Tamponad

Yüksek atımlı kardiak durumlar (Tirotoksikoz, Beriberi)

Non-Kardiyojenik

Şok

Multipl Travma

Enfeksiyon / Sepsis (özellikle pnömoni)

Sıvı Aspirasyonu (boğulma, gastrik içerik)

Toksik Gaz İnhalasyonu

Pulmoner Lenfatik Obstrüksiyon

İlaç Aşırı Dozu (özellikle narkotikler)

Yüksek İrtifa Hastalığı

Pankreatit

Emboli(trombüs, yağ, hava, amnion sıvısı)

Nörojenik

Hematolojik ve immunolojik bozukluklar

Negatif plevra basıncına yol açan hastalıklar

Radyasyon Pnömonitisi

Yaygın İntravasküler Koagülasyon

Eklampsi

Azalmış plazma onkotik basıncı (hipoalbuminemi)

Postkardiyoversiyon , Postanestezi, Postkardiyopulmoner Bypass.

Oksijen Toksisitesi

Erişkinin Sıkıntılı Solunum Sendromu
Bakım ve önlemler nelerdir ?
Hastanın yatırılması

Hafif olgularda ayaktan takip yapılabilir.

Altta yatan nedenin tedavisi

Hasta , ayakları sallanır şekilde oturtulur.

Nazal maske veya endotrakeal entübasyonla oksijen verilir.

Seçilmiş vakalarda turnike veya flebotomi uygulaması yapılır.

Sıklıkla Pozitif Ekspirasyon Sonu Basınç desteği gerektiren Mekanik Ventilasyon

Mutlak Yatak İstirahati.

Tuzsuz diyet

Hastaya semptomların öğretilmesi.

Tedaviye Uyum Sağlanması
Dikkat edimesi gerekenler ?
Özellikle Serum Fizyolojik veya Laktatlı Ringer gibi sıvıların aşırı kullanımından
kaçınılmalıdır.

Kardiyojenik Pulmoner Ödem tablosunda Kalsiyum Kanal Blokerleri veya Beta Blokerleri kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Uzun süreli zorlu inspiratuar 02 (Fi 02) > %50 kullanımından kaçınılmalıdır.

Siyanid toksisitesinden korunmak için uzun süreli nitroprusidden kaçınılmalıdır. Eğer 72 saatten fazla nitroprussid kullanılırsa, tiosiyanat seviyesi saptanmalıdır.

Doktorlarımıza sorularınızı iletin...
DoktorumOnline.NET ile alanında uzman doktorlarımıza yaşadığınız sağlık problemi ile ilgili soru sorabilir, isterseniz de doktorlarımız ile muayene için iletişim kurabilirsiniz. DoktorumOnline.NET size sizin en uygun doktora, en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.
iv>