Web sitemizde kullanıcı deneyimini artıran Çerezler (Cookie) kullanılmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmektesiniz.
X

Üye Hizmetleri

Lütfen sitemize üye olup, site hizmetlerimizden yararlanmadan önce aşağıdaki sözleşmemizi dikkatlice okuyunuz.

www.doktorumonline.net, www.doktorumonline.com , yöneticileri ve sahipleri bundan sonra sözleşmedeki maddelerde Doktorumonline.net olarak anılacaktır.
Öyle olduklarını taahhüt ederek ilgili kategoriye kayıt olan doktor, ziyaretçi ve merkezler üye ya da kullanıcı olarak adlandırılacaktır.
Doktorumonline.net sitesine giriş yapılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

1. Doktorumonline.net üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve Doktorumonline.net üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre üyelik formunda bulunan “DoktorumOnline.net Üyelik Sözleşmesi'ni okudum ve kabul ediyorum “  ibaresinin yanında bulunan kutucuğu işaretleyiniz. Kutucuğun işretli olması sözleşmeyi kabul ettiğinizi işaretli olmaması ise kabul etmediğinizi gösterir.

2. Sitede yazılan mesajlardan tamamen yazan üye sorumludur.Şahısların yazdıkları yazılardan dolayı Doktorumonline.net hiçbir sorumluluk kabul etmez. Doktorumonline.net gerekli gördüğü takdirde her türlü üye mesajı, yazı ve içeriğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3.Doktorumonline.net sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında sağlıkla ilgili bilgilenme ve bilgilendirme amaçlı bir hizmet sunar. Doktorumonline.net, diğer üyeler ya da Doktorumonline.net tarafından sunulan bilgilerin, hizmetlerin doğruluğu, eksiksizliği, hatasızlığı, zamanlılığı ya da faydalılığını garanti edemez.Hiçbir olayda üyelerin siteden sağladığı bilgiye güvenerek verdiği herhangi bir karar ya da herhangi bir adımdan Doktorumonline.net sorumlu tutulamaz.

4.Doktorumonline.net üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Doktorumonline.net, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Doktorumonline.net üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

5.Üye Doktorumonline.net servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye Doktorumonline.net tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Doktorumonline.net'e ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Üye Doktorumonline.net tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere özel bilgilerin yer alabileceğini ve bu sebeple Doktorumonline.net'in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Üye servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Doktorumonline.net'in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Doktorumonline.net’te sunulan hizmetlere Doktorumonline.net tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Doktorumonline.net'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Üye verilerinin Doktorumonline.net’in ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb.durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Doktorumonline.net'in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Üye tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını kabul ve taahhüt eder.

Üye diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi kabul ve taahhüt eder.

Üye Doktorumonline.net servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Doktorumonline.net'ten tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Üye Doktorumonline.net'ten izin almadan Doktorumonline.net servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

Üye Doktorumonline.net'in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davranıldığı takdirde Doktorumonline.net'in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Doktorumonline.net'in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

Üye sözleşmenin tüm maddelerini daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

Doktorumonline.net herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Doktorumonline.net'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Doktorumonline.net, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

Doktorumonline.net, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

Doktorumonline.net, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir.        “Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda, üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda, üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda”

Doktorumonline.net üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Doktorumonline.net sorumlu tutulmayacaktır.

Doktorumonline.net kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Doktorumonline.net üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin foruma eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim,makale vb. eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Doktorumonline.net tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir.  Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Doktorumonline.net'dan telif ve benzeri hiç bir ücret talep etmeyecektir.

Doktorumonline.net üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

Doktorumonline.net, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Doktorumonline.net'in sorumlu olmadığını kabul eder.

Doktorumonline.net, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla ya da başka sebeplerle üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.Üyeler güncel sözleşmeye www.doktorumonline.net/uyelik_sozlesmesi.htm linkinden ulaşıp her girişlerinde sözleşmeyi okuyarak kendilerine uymayan bir yenileme olduysa üyelik iptalini isteyebilirler.Üyeler üyelik iptal oluncaya kadar olan maddelerden kanuni olarak sözleşmede yer aldığı şekilde sorumlu olacaklardır. Üyeler Doktorumonline.net’ e her girişlerinde sözleşmenin şartlarına ve koşullarına bağlı olduklarını kabul etmiş sayılırlar. Üyelik iptal başvurusunda üyeliğin iptal isteğinin kabulu Doktorumonline.net inisiyatifindedir.

Doktorumonline.net üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Doktorumonline.net ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Doktorumonline.net' in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Doktorumonline.net kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve sair) uygulanacaktır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Üyeler kullanıcı kayıt formunu (Ziyaretçi Kayıt, Doktor Kayıt, Merkez Kayıt) doldurup formda bulunan “DoktorumOnline.net Üyelik Sözleşmesi'ni okudum ve kabul ediyorum “ ibaresinin yanında bulunan kutucuğu işaretleyip "Kaydet" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Doktorumonline.net dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Doktorlarımıza sorularınızı iletin...
DoktorumOnline.NET ile alanında uzman doktorlarımıza yaşadığınız sağlık problemi ile ilgili soru sorabilir, isterseniz de doktorlarımız ile muayene için iletişim kurabilirsiniz. DoktorumOnline.NET size sizin en uygun doktora, en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.
iv>